This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

shipping within 1 business day!

Delivery in all EU countries

Customer Service

 

Stuur ons een appje (-0031- 06.30.80.75.82) of e-mail (contact@romaissahome.com) voor vragen of opmerkingen

BESTELLING BESCHADIGD GELEVERD:

Is uw product tijdens de verzending beschadigd of gebroken? Laat het ons binnen 48 uur na ontvangst van uw pakket weten via contact@romaissahome.com. Wij kijken dan naar een passende oplossing voor u.

De voorwaarden bij schade zijn als volgt:

Bij uw schademelding dient u het volgende toe te voegen :

- fotos van het kapotte of beschadigde product,
- foto van de binnenkant van de verzenddoos,
- foto van de bovenkant  van de doos (adres moet zichtbaar zijn)

-foto van de inhoud van de doos (inclusief verpakkingsmateriaal)
-foto’s van de 4 zijkanten.

Als u de gevraagde foto's niet kunt overleggen, kan uw dossier niet in behandeling genomen worden.

 

Retourneren of Herroepingsrecht

Iets verkeerd gegaan? Terugsturen kan altijd binnen 14 dagen.

De retourkosten zijn voor rekening van de klant.


De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.


De in genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan .

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een mail naar contact@romaissahome.com voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de de bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

OPHAALPUNT

Indien u het pakket heeft geweigerd of niet opgehaald bij het ophaalpunt, waardoor het pakket terugkomt naar ons, behouden wij het recht om de weigeringskosten in mindering te brengen van het aankoopbedrag. Ook behouden wij ons het recht om de retourkosten in rekening te brengen, indien de klant een foutief adres heeft ingevoerd, waardoor deze naar ons geretourneerd wordt. De weigeringskosten/retourkosten plus administratiekosten zijn Euro 7,95

Cart